JiuyeXD 越努力 越幸运
Github
  JiuyeXD May 5th, 2022 at 03:06 pm

  世界密码日~

  JiuyeXD April 28th, 2022 at 03:35 pm

  为什么会有人写代码的时候不写注释呢... 唉....

  JiuyeXD April 11th, 2022 at 06:00 pm

  更新Typecho1.2爆炸了 呜呜呜
  回滚了 明天在更吧

  JiuyeXD March 9th, 2022 at 03:40 pm

  公司资金链出问题了
  好兄弟们都要离职跳槽了 唉...

  JiuyeXD February 28th, 2022 at 02:07 pm

  有点不开心 最近觉得运势不太好 水逆退散!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  JiuyeXD December 10th, 2021 at 11:28 am

  Blog一周年啦

  JiuyeXD November 22nd, 2021 at 09:53 am

  阿巴阿巴阿巴

  JiuyeXD December 26th, 2020 at 04:26 pm

  又是开心的一天

  Jiuye December 11th, 2020 at 04:54 pm

  时光机测试

Contact information

About me

 • 坐标山东 喜欢打游戏 哥哥约吗我超强

;